‹ powrót
‹ strona główna  ›  O szkole  › 

O szkole

O szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna w Jeleniej Górze istnieje od roku  1982,  a od roku 2003 patronuje jej wspaniała polska kompozytorka -  Janina  Garścia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi dwa cykle kształcenia, to jest 6 letni dla dzieci młodszych, oraz 4 letni dla dzieci starszych.  Od roku 1992 prowadzi oddziały filialne w Szkole Podstawowej Nr 11 im. F. Chopina na Zabobrzu. Kształci łącznie około 200 uczniów.

Szkoła Muzyczna I stopnia przygotowuje absolwentów do kontynuowania kształcenia się w szkole II stopnia oraz do wykonywania zawodu muzyka w określonych specjalnościach: grze solowej, w zespołach kameralnych, orkiestrach, chórach itp.

Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, prowadząc bogatą działalność edukacyjną i kulturalną . Bierze udział w organizacji przedsięwzięć muzycznych uatrakcyjniających ofertę kulturalną miasta i regionu.

Poza funkcją dydaktyczną do zadań szkoły należy upowszechnianie kultury muzycznej poprzez szeroko rozwiniętą akcję rekrutacyjną do szkoły muzycznej, dalej poprzez regularnie odbywające się popisy uczniów i koncerty uczniowskie oraz występy solistów, rozmaitych zespołów kameralnych, wokalnych, chóru i zespołu smyczkowego.

Jest organizatorem wielu imprez o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Należą do nich konkursy: „Gitaromania”, „Transgraniczny Przegląd Muzyki Popularno-Rozrywkowej” i „Muzyka Polska”, a także koncerty: „Rodzin Muzykujących”, Europejskie kolędowanie, Koncerty „Dzieci –Dzieciom, Koncert dyplomantów i laureatów konkursów Koncerty tematyczne np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki itd.

Szkoła zatrudnia obecnie wysoko kwalifikowaną kadrę/ 32 nauczycieli/ takich specjalności jak: skrzypce, gitara, fortepian, akordeon, klarnet, flet, wiolonczela, akompaniament, dyrygentura chóralna, zespoły kameralne, kształcenie słuchu. 

Uczniowie PSM I st. są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów , stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a najstarsi są absolwentami lub studentami Akademii Muzycznych w całej Polsce:  Małgorzata Wasiucionek  i Paulina Kusa /Uniwersytet im. Fryderyka Chopina w Warszawie/; Julia Małek /koncertmistrz orkiestry symfonicznej PSM II st., uczestniczka  projektu LdV w Rumburku 2009 ; Sulamita Ślubowska /koncertmistrz II skrzypiec orkiestry symfonicznej PSM II st.  – stypendystki MKiDzN w latach 2007/2008 ; Bartosz Czyżewski – uczestnik projektu LdV w Rumburku 2009, obecnie stypendysta MKiDzN.

Home  •  O szkole  •  Projekty  •  Partnerzy  •  Filmy  •  Muzyka  •  Galerie  •  Nauczyciele muzyki jadą do Lipska po doświadczenia  •  Kontakty  •        design by : LEMONPIXEL.pl